På denne side findes materialer som er blevet produceret i løbet af projektet.

Ved videregivelse af disse materialer, skal der angives kildehenvisninger.
Download af materialer er Teknologirådet uvedkommende.

Indholdsfortegnelse

  Kortlægning af kommunale affaldsplaner

  Affald og Ressourcer på Tværs har blandt andet som mål at skabe samarbejder på tværs af aktører for at sikre en omstilling til cirkularitet. Denne kortlægning havde derfor til formål at give et overblik over aktuelle og kommende kommunale affaldsindsatser i Region Hovedstaden, da kommunerne er en central aktør på affaldsområdet.

  Materialestrømsanalyse

  Der er blevet foretaget en materialestrømsanalyse som havde til formål at kortlægge og analysere regionens affaldsstrømme for derved at identificere affaldshotspots i regionens affaldssystem. De identificerede hotspots har dannet grundlag for det efterfølgende arbejde i Affald og Ressourcer på Tværs, samt dannet udgangspunkt for de forskellige roadmaps.

  Workshops

  I efteråret 2019 blev der afholdt en række workshops, som havde til formål at skabe grundlag for en vurdering af, hvilke cirkulære samarbejder der skulle arbejdes videre med. Affaldhotspotsene tydeliggjort i materialestrømsanalysen dannede grobund for de forskellige områder, som blev udforsket på de afholdte workshops. Nedenfor ses et referat som viser resultaterne fra workshopsene.

  Borgersurvey i Region Hovedstaden omhandlende behov og erfaringer med indkøb og reparation af produkter.

  I forbindelse med projektet er der blevet foretaget et spørgeskema i Region Hovedstaden, som havde til formål at kortlægge borgers reparationsbehov og -erfaringer, samt indkøbsvaner af nye og brugte produkter. Spørgeskemaet er udført i samarbejde med Nordstat blandt et repræsentativt udsnit af borgere i Region Hovedstaden på 1000 personer. Nedenfor ses en rapport udarbejdet på baggrund af spørgeskemaet.